Laden…

Individuele coaching

loslaten om te bereiken
Loslaten om te bereiken

Individuele coaching bestaat uit een aantal individuele gesprekken (tussen de 5 en 10). Wij coachen zowel leidinggevenden als medewerkers, die aanleiding zien hun functioneren eens nader onder de loep te nemen. Dit kan zijn vanwege twijfel over bepaalde aspecten van het functioneren; omdat men begint in een nieuwe (leidinggevende) functie of in een nieuwe organisatie; omdat men na ziekte weer gaat reïntegreren of juist ter voorkoming van ziekte; omdat er conflicten zijn geweest e.d. Via bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid door de gecoachte, worden nieuwe oplossingen en acties gezocht en uitgeprobeerd. Er wordt veel eigen inbreng van de gecoachte gevraagd: vooral het inbrengen van casuïstiek uit de eigen werksituatie en het reflecteren op de bijeenkomsten met de coach.

Wij zetten bij individuele coaching verschillende methoden in. Vaak wordt door ons gebruikt gemaakt van de Zelf Konfrontatie Methode en/of de Myers-Briggs Type indicator. Verder maken wij onder andere gebruik van technieken vanuit RET, NLP en Kernkwaliteiten-model.