Laden…

Myers-Briggs Type Indicator

Myers-Briggs Type Indicator: een persoonlijkheidsvragenlijst

In coaching en loopbaanbegeleiding kan gebruik gemaakt worden van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Een aantal coaches van Joy hebben een licentie om met de MBTI te werken.

De Myers-Briggs Type Indicator stelt coach en gecoachte in staat om op relatief snelle wijze in gesprek te komen over de eigen, specifieke persoonlijkheidsvoorkeuren van de gecoachte  en de wijze waarop deze ingezet (zouden kunnen) worden op het werk. Daarnaast biedt de MBTI mogelijkheden om keuzes voor de toekomst te maken en om samenwerking met anderen te verbeteren.

De MBTI is gebaseerd op 4 schalen met steeds 2 tegengestelde voorkeuren:

Extraversie-Introversie Waar haalt de persoon energie vandaan?
Zintuigen-Intuïtie  Waarnemen: Hoe neemt de persoon informatie op?
Denken-Voelen  Beslissen: Hoe neemt de persoon besluiten?
Judging-Percieving  Leven: Hoe gaat de persoon met de buitenwereld om?

Op elk van deze 4 schalen heb je dus een voorkeur en daarmee ontstaat een combinatie van 4 letters, die jou het best typeert. In totaal zijn er 16 types.

Aan de MBTI ligt 50 jaar onderzoek ten grondslag, bijvoorbeeld over werkomgevingen en soorten functies, die passen bij de verschillende voorkeuren, alsmede over samenwerking in teams.