Laden…

Irene Weterman

irene_wetermanDrs. I.G. (Irene) Weterman (1951), communicatieadviseur, supervisor/(loopbaan)coach en van oorsprong medisch-socioloog.

Graag stel ik me aan u voor als een van de free-lance collega’s naar wie Katinka Lorijn kan verwijzen als het gaat om supervisie en (loopbaan)coaching.

Communicatie
Ik heb ruim 30 jaar in de gezondheidszorg gewerkt als communicatieadviseur. De laatste achttien jaar in een groot algemeen ziekenhuis. Eerst als adviseur specifiek gericht op de patientenvoorlichting, de laatste acht jaar als algemeen communicatieadviseur. Het werk bestond o.a. uit het schrijven van teksten voor folders en bladen, het maken van communicatieplannen en persbegeleiding.
Als medisch socioloog kwam ik eind jaren zeventig in de gezondheidszorg terecht. Rode draad in mijn loopbaan was al die jaren dat ik een bijdrage wilde leveren aan goede communicatie tussen arts en patient zodat laatstgenoemde weet waar hij of zij aan toe is en zelf keuzes kan maken.

Supervisie en (loopbaan)coaching
Toch ontbrak er iets: aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. De supervisieopleiding die ik vanaf 1996 volgde gaf me de mogelijkheid hier werk van te maken. Sindsdien begeleid ik mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs. Meestal met succes in de zin dat zij meer inzicht hebben gekregen in zichzelf en hun functioneren. Dit leidt vaak tot een adequatere houding en ander gedrag en last but not least tot een toegenomen zelfvertrouwen.
Het komt regelmatig voor dat er behoefte ontstaat aan een herorientatie op het werk of de functie. Gaandeweg was loopbaancoaching dan ook een logisch vervolg op deze supervisieopleiding en ben ik me ook daarin gaan bekwamen.

Werkwijze
Bij supervisie ga ik uit van het functioneren in het huidige werk.
De begeleiding bestaat uit een serie gesprekken van 1-1,5 uur. Deze plannen we om de twee of drie weken. Vanaf het begin staat een bepaald doel centraal staat: wat wil je leren (zien) of veranderen. Voorvallen uit de werksituatie zijn het werkmateriaal, deze bepreken we uitgebreid en belichten we vanuit verschillende invalshoeken. Door het reflecteren, het bevragen en het spiegelen ontstaan inzichten die in de praktijk getoetst kunnen worden in de weken tussen de gesprekken door. De gecoachte persoon of supervisant zet zijn of haar bevindingen voor de volgende bespreking op papier evenals de reflecties op het gesprek zelf. Een actieve houding is een vereiste. In de loop van de gesprekken kan blijken dat het huidige werk niet meer past of dat de ambities elders liggen. Dan kan loopbaancoaching een vervolg zijn: wat wil je, wat kun je, welke mogelijkheden zijn er zoal? In een aantal sessies zoeken we naar de antwoorden op deze vragen. We kunnen een aantal methodieken inzetten om dit proces te versnellen.