Laden…

Mediation bij conflicten in de zorg

website11Hulpverlenings- en zorginstellingen hebben nogal eens te maken met ontevreden cliënten en patiënten. In plaats van het conflict te laten escaleren tot een zaak voor een klachtencommissie of tuchtrechtcommissie zou men voor mediation kunnen kiezen. De instelling heeft baat bij een tevreden klant, de cliënt/patiënt wil serieus genomen worden door de instelling. Mediation helpt daarbij. Daarnaast kan mediation ook oplossing bieden bij conflicten tussen zorgverleners, bij conflicten binnen maatschappen in ziekenhuizen of bij arbeidsconflicten in zorginstellingen.

JOY biedt mediation bij conflicten in de zorg, bijvoorbeeld tussen patient/client en zorgverlener of binnen maatschappen. Daarnaast hebben wij ervaring als lid van klachtencommissies in zorginstellingen.