Laden…

Teamcoaching en teamontwikkeling

Het geheel is meer dan de som der delen
Het geheel is meer dan de som der delen

Teamcoaching en teamontwikkeling richt zich op het verbeteren van samenwerking in teams, met het doel het geheel meer te laten zijn dan de som der delen. Ook de start van een nieuw team kan aanleiding vormen tot een aantal bijeenkomsten met als thema teamvorming/teambuilding.  Een team zal eerst verantwoordelijkheid moeten nemen voor de coaching. Thema’s die vervolgens aan de orde kunnen komen zijn: gemeenschappelijke waarden, communicatie, samenwerking, leiderschap, het geven en ontvangen van feedback en ‘het team als team’. Er wordt gewerkt vanuit een plan van aanpak dat samen met het team wordt opgesteld. De teamcoaching vindt plaats in een aantal dagdelen, al dan niet gecombineerd met intervisie. Met behulp van theorie, oefen- en testmateriaal over bijvoorbeeld teamrollen, waarden en kernkwaliteiten ontstaat een beeld van de huidige situatie en van de gewenste situatie. Het team ontwikkelt zich vervolgens aan de hand van praktijksituaties en het toepassen van nieuw gedrag.

Een instrument wat door ons bij het werken met teams veel gebruikt wordt is de Myers Briggs Type Indicator (deze geeft een goede indicatie van ieders persoonlijke bijdrage aan het team en van de sterke en zwakke kanten van het team in zijn geheel). Ook de Belbin teamrollen en teamscans kunnen hiervoor ingezet worden.

Teamontwikkeling is een proces dat altijd gaande is. Vandaar dat wij ook de mogelijkheid bieden tot training voor leidinggevenden/teamleiders om hen zelf in staat te stellen hun team effectief te begeleiden. Verder is begeleiding bij intervisie een optie.