Laden…

Mediation bij arbeidsconflicten

website01Er wordt een steeds groter beroep op medewerkers en leidinggevenden gedaan, als het gaat om communicatie in het algemeen en conflicthantering in het bijzonder. In veranderende organisaties, met medewerkers die steeds opnieuw, in steeds andere samenstelling, moeten samenwerken, bestaan verschillen die kunnen uitgroeien tot grote conflicten. Het oplossen van dergelijke conflicten via de juridische weg is voor betrokkenen vaak een optie die te veel emotie, energie en geld kost, terwijl het de vraag is of het uiteen gaan van partijen (vaak het resultaat van zo’n juridisch conflict) de beste oplossing is. Wij bieden mediation bij samenwerkingsproblemen, conflicten tussen leiding en medewerker, ongewenste omgangsvormen, functioneringsproblemen en in het kader van reorganisaties. Verder kunt u ook bij ons terecht voor team-mediation en exit-mediation.

Mediation is een methode van conflictbemiddeling die uitkomst kan bieden. Voordelen zijn dat het snel kan en kostenbesparend is, dat gezocht kan worden naar gezamenlijkheid en naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn (‘win-win’), dat de relatie tussen betrokkenen niet verder verstoord wordt en dat dit alles kan zonder dat een conflict publiek wordt.

Omdat verschillen er altijd zullen zijn is het natuurlijk te verkiezen dat mensen de voordelen ervan leren zien- en benutten. Vandaar dat JOY steeds vaker actief is op thema’s als ‘conflictcoaching’ en ‘mediationvaardigheden’. U kunt daarover meer lezen onder de buttons ‘coaching’ en ‘trainingen’.