Laden…

Wim Wubs

wim_wubsWim Wubs (1955) Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en manager in de Geestelijke Gezondheidszorg en werkzaam als zelfstandig coach, trainer en adviseur in de zorgsector.

Wim is in 1973 als psychiatrisch verpleegkundige begonnen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn loopbaan bracht hem langs vele aspecten van de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, als hulpverlener, manager en als coach.
Hij heeft veel ervaring opgedaan met zorginnovaties, verandertrajecten, teambegeleiding en coaching. Als leidinggevende heeft hij zich gespecialiseerd in het coachend leidinggeven. Naast zijn managementtaken heeft hij veel aan individuele- en teamcoaching gedaan en intervisie trainingen gegeven.

Belangrijke uitgangpunten zijn:
In coaching, training en advieswerk is het contact aangaan vanuit respect en acceptatie een voorwaarde. Het belangrijkste is niet het aanleren van iets nieuws, maar leren om de reeds aanwezige kwaliteiten en ambities positief en effectief te benutten. Samen met de coach/trainer de uitdaging aangaan om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor meer (werk) plezier en betere prestaties.

Wim heeft verschillende opleidingen op het terrein van coaching gevolgd. Hij maakt intussen deel uit van een netwerkteam van zelfstandig werkende trainers en adviseurs met ieder een eigen specialiteit.